Repetities

Het kinderkoor repeteert in principe vanaf medio september tot april / mei. De locatie wisselt per schoolseizoen. Dat kan zijn bij de Dorpskerk, de Gereformeerde Kerk, of de Hervormde Kapel in Wierden.

U / jij bent van harte welkom om een keer te komen luisteren!

We gaan komend jaar repeteren in de Gereformeerde Kerk van 18:45 tot 19:30 uur.

Waar en wanneer wij optreden staat ook op deze website.